torsdag, maj 18

LRF förordar ännu mer planekonomi

I DN finns idag en märklig artikel undertecknad av "Annichen Kringstad - projektledare Skolmatens vänner - ett samarbete mellan LRF och de bondeägda livsmedelsföretagen". Om LRF är skolmatens vänner - vem är då skolmatens fiender? Skolbarnen?

LRF har verkligen inte bidragit till att vi har låga matpriser i Sverige. Man kan också undra vad LRF har med skolsalarnas miljö och matens sammansättning att göra. De vill kanske sälja mer och är rädda att skolbarnen ska äta mer pizza och godis istället för LRF:s dyra "nyttiga" produkter.

Förutom det vanliga uttråkande procenttalen som numera verkar finnas i alla debattartiklar i DN så kommer då slutklämmen och det är den som är intressant. Man kommer med ett antal planekonomiska förslag på hur den stora staten ska styra detta med skolmaten.

"Vi föreslår nu att skolmåltiderna kvalitetssäkras. Kommunerna måste ges tvingande regler, som kontrolleras och följs upp regelbundet, så att lägstanivån inom skolmåltidsverksamheten höjs rejält."

"-Lägg fast en miniminivå för hur många platser det ska finnas i skolmatsalen i förhållande till elevantalet.

Låt Livsmedelsverkets riktlinjer för skollunch bli tvingande för kommunerna att följa....."
o.s.v.

Staten ska komma med tvång, rektorer och föräldrar ska köras över. Skolan ska för det första inte laga mat till barnen, de ska undervisa och se till att de lär sig något. Skolmaten kan handlas upp i konkurrens. Men vad f-n. Rektorn har väl ansvaret för att detta fungerar. Gör det inte det ska väl elever och föräldrar sätta press på skolan och rektorn.

Korporativism och socialism leder till att det fungerar dåligt. Sen kommer LRF med förslag om mer tvångsmedel och regler för att åtgärda planekonomins misslyckande. LRF borde se till att vi får lägre priser på maten och inte lägga pengar på att lägga sig i hur skolorna hanterar skolmaten.

Min entydiga slutsats är att LRF behöver utsättas för konkurrens.

1 Comments:

At 19 maj, 2006 23:46, Blogger Joacim Persson said...

Det är väl framförallt skolorna i helhet som behöver konkurrensutsättas. Hur skulle någon annars kunna "sätta press på rektorn". Finns inte mycket att konkret hota vederbörande med.

Förra valet fick jag en valbroschyr från de lokala förmågorna i värsterpartiet där deras främsta och enda argument emot friskolor var (och detta är ett ordagrant citat): "Nej det blir fel!" -- en konkret form av värdenihilism. I år hoppas jag att de kör med "Usch!", kort och koncist.

 

Skicka en kommentar

<< Home