måndag, maj 29

Europa hotas av nya terrorattacker

De senaste tre åren har terroristerna i Irak fått förstärkning av frivilliga från de flesta länder i Europa. Nu har al Queda i Irak beordrat tillbaka hundratals terrorister från Irak till sina hemländer.

Europa hotas nu av en ny terrorvåg. Antalet som återvänt är så stort att säkerhetstjänsterna har svårt att följa alla misstänkta. "Given the high motivation and the youth of these Iraqi volunteers, the risk that they will start to commit terrorist acts on European soil is very real" säger Claude Moniquet, director of European Strategic Intelligence and Security Center.

Det har varit tyst ett tag i Sverige om terrorister förutom rättegången mot de tre unga svenska islamisterna och planerna mot Livets Ord. De hemvändande från Irak till Sverige kommer att ha en helt annan motivation och kunnande. Vänstern i Sverige, som gärna gullar med terrorföreträdare, tror naivt att Sverige kommer att slippa undan terrordåd. Men Sverige och svenskarna tillhör fienden för terroristerna. Det heliga kriget gör inga undantag. Förr eller senare kommer vi att bli varse detta den hårda vägen. Ett terrrordåd mot t.ex. tunnelbanan i Stockholm kan få mycket stora konsekvenser. Regeringens reaktion kan bli att skärpa säkerheten och sluta krama terroristföreträdare alternativt böja sig och göra stora eftergifter "köpa sig fri". Det senare kommer naturligtvis att misslyckas. Hittills har Göran Persson hållit en rak och konsekvent linje mot terrorister men detta kan ändras efter nästa val. Tänk en justitieminister från kommunisterna eller miljöpartiet i nästa regering.

Den kommande strategin för Jihad klarnar: små grupper som formas lokalt, helt decentraliserade, kopplade löst till andra olika nätverk och kommunikation så gott som uteslutande via Internet. Inga resor görs till olika utländska utbildningsläger. Chefarkitekt för den nya terrorstrategin är Mustafa Setmariam Nasar som sitter i fängelse sedan i oktober förra året. Den gamla hiarkiska strategin finns kvar och kommer att användas för stora terrordåd som kan infatta massförstörelsevapen, biologiska eller kemiska vapen.

Styrkan i den nya strategin är att det är svårt för underrättelsetjänster att få grepp om potentiella terrorister, jämför attacken i London. Den nya terrorgrupperna formar sig själva, utbildar sig själva o.s.v. Internet kan användas för rekrytering, utbildning samt hämta information om bombtillverkning. De råd som fås från överordnade är endast generella. Efter gruppen har formats så minimeras antal kontakter. Inga telefonsamtal, ingen e-post, endast samtalskommunikation gärna i hemmet. Måste ändå kontakter tas används engångs e-post och helst publika datorer men även detta bör undvikas. Alla känsliga ord, namn och platser undviks naturligtvis i meddelanden. Mobiltelefoner utgör en speciell risk. De lämnar ett säkert avtryck av platser som besöks. Men de är samtidigt svåra att avvara i normala livet och är bra för nödmeddelanden. En lösning kan vara att ha mobiltelefon, ej ringa varandra inom gruppen samt stänga av den då känsliga platser besöks. Styrkan i den generella strategin är ju att varje grupp själva bestämmer själva hur de gör. Det medför också att lösningarna kommer att se olika ut för olika grupper vilket försvårar för säkerhetspolisen.

Mål, tidpunkt för terrorattacken, typ av bomb eller annat vapen bestäms av gruppen själva. Svagheten ligger i att det ändå är lätt att göra säkerhetsmisstag eller misstag vid bombtillverkning för självlärda terrorister. Likaså kan finansieringen vara en svag punkt. Om Säpo får nys på en misstänkt terrorist är det lätt att alla i gruppen avslöjas om resurser sätts in. Svårigheten är att hitta den första misstänkte. Övervakning av en person via spaning är oerhört personalkrävande. Det krävs åtminstone 10-15 personer för att effektivt övervaka en enda misstänkt. Antalet personer som Säpo kan övervaka via spaning är därför mycket begränsat. Det kostar betydligt mindre att övervaka en person elektroniskt. Terroristerna måste därför se till att de inte lämnar elektroniska spår som drar till sig Säpos uppmärksamhet.

För den här nya typen av terrorgrupp gäller det "att komma till skott" inom inte alltför lång tid sedan gruppen formats. Polisen lägger pussel men jobbar i efterhand. Alla lämnar elektroniska spår men det tar tid att analysera allt. Att i stort sett alla självmordsbombare i väst avslöjas efter dådet har begåtts (om han inte blivit fast innan) spelar mindre roll.

Källor: Counterterrorism Blog, Douglas Farah