onsdag, april 19

Är moralen verkligen så låg inom vården?

En sjuksköterska har blivit dömd i HD för vållande till annans död. Varför straffas man vid vållande till annan persons död även om det är oavsiktligt? Jo, därför att man ska vara försiktig när man handskas med farliga saker såsom bilar, läkemedel och vapen.

Låt oss göra en jämförelse. Du är ute och jagar och en av dina jaktkamrater skjuter ihjäl en människa som han trodde var en älg. Eller en bilist som får sladd och råkar köra ihjäl en fotgängare. Det är troligt att dessa personer kommer att dömas för vållande till annans död om det inte finns speciella omständigheter som talar för dem. Men egentligen var det en olycka men ändå ett oförsiktigt beteende med katastrofal utgång.

Så varför ska en sjuksköterska vara mer fredad än andra? Hon handskas med livsfarliga mediciner som vid feldosering kan orsaka död. TV4 hade ett reportage hur synd det var om sköterskan och hur dåligt hon mådde. Men det är naturligt att må dåligt när man oavsiktligt dödar någon. Hur synd är det om det nu döda barnet och dess föräldrar?

Det anmärkningsvärda är inte domen utan reaktionerna på denna.

- Den här domen har många förlorare inom vården: patienter, anhöriga och medarbetare, men den har bara en vinnare: försäkringsbolagen, säger förbundets vice ordförande Ingrid Frisk, till DN.se.

Vad som antyds är att man framöver inte kommer att anmäla misstag. Är moralen verkligen så låg inom vården? Om en patient dör pga felmedicinering, kommer man då att sopa det under mattan? Ljuga, skydda varandra och skriva ut falska dödsattester?
Socialstyrelsen vill ha en lagändring. Inte skulle jag känna mig säkrare som patient om det blev tillåtet att felbehandla med dödlig verkan utan annan konsekvens än en tillsägelse. Jag litar mer på Högsta Domstolen än på fackets och Socialstyrelsens representanter.

Vad Sverige behöver är en rättsväsende som står över fackets och politikernas makt. I detta och flera andra fall har HD klarat av att döma utan att falla till föga för tillfälliga mediaopinioner. Detta hedrar HD och ökar mitt förtroende.