tisdag, april 4

Europa dansar på Titanic

Europa håller på att sjunka medan vi blundar och dansar vidare. Workforall, en belgisk tankesmedja, har gjort en studie som visar att Europa ligger illa till och Sverige ligger i botten. Sverige och Danmark har haft den sämsta tillväxten 1984-2002 (36%), Irland den högsta (167%). Sverige har den största offentliga sektorn av alla länder. Skatterna på arbete är extremt höga i Sverige men låga på Irland.

Studien är mycket läsvärd, angriper mycket av EU-politiken och slaktar heliga kor. För den som inte är expert på nationalekonomi är det bara att hoppa över några tunga kapitel.

Göran Perssons prat om att det går bra för Sverige kanske gäller detta valår men bara om man jämför oss med andra urusla länder i Europa. Den som tittar på övriga världen och väljer en längre som tidsperiod ser tydligt att Sverige är ett ekonomisk fiasko. Tittar vi på antalet nya jobb i privar sektor hamnar Sverige återigen i botten.

Författarna analyserar också Laffer-kurvan samt den s.k. Armeykurvan. Lafferkurvan visar hur hög skatten ska vara för att ge maximala skatteintäkter. Armeykurvan tar också hänsyn till välfärd och jobbskapande. Den visar att redan vid 55% (offentliga utgifter som procent av BNP) ökar inte välfärden alls. Sverige ligger på 58% (1998)!
Snittet i Europa är 44%. Optimalt för tillväxten är en offentlig sektor på ca 30%.

Vad som är intressant i rapporten är att de stämmer av faktiska utfallen mot teoretiska modeller med multipel linjär regressionsanalys. För en lekman blir detta tungt men resultatet visar vad som händer om man ändrar en parameter. Antag att vi minskar de offentliga utgifterna med en procent. Vi kan då förvänta oss en ökning av tillväxten med 0.6%.

Några av de 16 slutsatserna i studien:
* Europa överkonsumerar och underinvesterar
* Europeiska länders offentliga sektor är för stora
* Europa överbeskattar vinster, löner och underbeskattar konsumtion
* Längre arbetstid skulle signifikant öka tillväxten
* Europa överreglerar den informella ekonomin (Min anm. T.ex. familjen, barnomsorg. )
* Eurons tidiga införande och stabilitetspakten har varit förödande för skapande av ökat välstånd.
* Europas arbetsstyrka är överkvalificerad
* Högre tillväxt leder till högre sysselsättning

Med en åldrande befolkning, hög pensionsskuld och hög statsskuld kommer Europa att sjunka om inget radikalt görs. Sverige tas upp som ett varnande exempel. Men det tror väl inga sossar på!? Göran Persson säger att det går så bra för Sverige. Läs också Hans Labohms artikel om sociala välfärdsmyterna.

Min egen slutsats av detta är att Sverige inte har en chans att komma tillrätta med arbetslösheten och utanförskapet om regeringen inte ger sig på skatterna och regleringarna. Lär av Irland som är det lysande undantaget i Europa. Plusjobb, nya arbetslagar beställda av LO kommer bara att förvärra det hela. Tyvärr kan de borgerliga inte förväntas hantera detta bättre.

Om vi vill öka de offentliga intäkterna om tio år i absoluta tal så ska vi sänka skatterna nu och minska offentliga sektorn. Det handlar om att vi i framtiden ska få råd att ta hand om våra gamla, ge ungdomar och andra ett jobb, bra utbildning m.m. Men vilket parti vågar säga detta när de bara ser till att maximera sitt valresultat? Sverige behöver en Thatcher eller Reagan som vågar stå för förändring och en ljus framtid. EU måste reformeras totalt och Europa måste avregleras. Basta!