torsdag, april 20

60 forskare ber Kanada ompröva Kyotoavtalet

Kanada har fått en ny regering. Nu ber 60 kända forskare Kanada ompröva anslutningen till Kyotoavtalet, se här. Anledningen är att Kyotoavtalet bygger på osäkra fakta och modeller samt att även om det uppfylls inte gör något mätbar nytta för temperaturen.

Svenskar finns med bland undertecknarna, Dr. Wibjorn Karlen, emeritus professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden och Dr. Nils-Axel Morner, emeritus professor of paleogeophysics & geodynamics, Stockholm University, Stockholm, Sweden. Mycket kända namn är t.ex. Dr. Richard S. Lindzen, MIT.

Som tidigare sagts är Kyotoprotokollet numera en politisk lekstuga för EU. Till ingen nytta höjs nu våra elkostnader med 20 öre per kWh. Till detta kommer skatterna. De viktiga länderna i världen, USA, Kina, Indien m.fl., kommer att gå en annan väg. Sverige bör lämna Kyotoavtalet och satsa pengarna där de gör nytta, t.ex. bygga ett par kärnkraftverk till. Bra för miljön och vi får lägre elpriser och slipper importera dyr smutsig kolkraftsel.