onsdag, mars 15

Intressant om trängselskatter av Per Kågeson

I DN finns en intressant debattartikel av Per Kågeson om trängselskatter. Först vill jag fastslå att jag är emot trängselskatter. Men artikeln innehåller en hel del nytänkande som ändå är väl värt att lyssna på. Detta borde även våra politiker göra. Denna blogg ger inte så ofta beröm men nu kommer det och denna gång dessutom till en "motståndare".

1. Kågeson anser att omröstningen bör handla om principen och inte dagens system. Självklart har han helt rätt i detta. Dagens system innehåller massa tokerier såsom konstiga undantag, svårt att betala, avgifter som inte motiveras av trängsel och miljö etc.

2. Kågeson anser att skatten ska vara avdragsgill för företag och lika för alla fordon.

3. Befrielsen av skatten för "miljöbilar" bör upphävas. Modigt av Kågeson att våga säga detta icke politiskt korrekta.

4. Kågeson vill också införa ett antal gratispassager per månad. Enkelt och genialt. Löser problemen med "lantisen på Finlandsbåten" och flera andra problem.

5. Avgifterna ska sättas efter trängseleffekter och inte för att maximera intäkterna. Självklart om det ska få folklig förankring men ack så svårt för våra politiker att inse.

6. Intäkterna bör fördelas mellan kollektivtrafik och vägnätet.

7. Och det viktigaste. Att höja avgifterna istället för att bygga ut kapaciteten i vägnätet är fel väg att gå. Stockholm klyvs på mitten och det är samhällsekonomiskt förkastligt.

Även om jag inte delar Kågesons huvuduppfattning om trängselskatter så måste jag ändå ge honom beröm för att tänka självständigt, kreativt och utan massa konstiga låsningar. Det borde våra politiker ta efter.