torsdag, februari 2

Riksdagens förräderi

Sveriges nedrustning är en av de viktigaste men också mest nedtystade frågor. Normalt länkar jag inte till andra bloggar men i detta fall görs ett undantag. Kurt Lundgren tar på sin blogg upp detta ämne.

Att göra Sverige försvarslöst är ansvarslöst och alla partier bär del av ansvaret. På gränsen till landsförräderi som Kurt Lundgren skriver. Motivet till avrustningen "Ett enskilt militärt väpnat angrepp i alla dess former direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid." är inte hållbart. Politikerna kan helt enkelt inte förespå vad som kommer att hända i framtiden. De har haft fel förut. Ett försvar kan behövas för många ändamål. Stora terrordåd, naturkatastrofer, pandemi kan alla medföra att ett försvar behövs. Ryssland rustar inte ner längre.

Så Sverige lutar sig "återigen" mot USA och att de står som inofficiell garant för vår fred. 4500 soldater i armén är allt Sverige kan mobilisera. "Världens minsta armé, en slags operettarmé, en vaudevill av Nils Poppe på Helsingborgs utomhusteater." Vart tar alla pengarna vägen i försvaret?