lördag, januari 21

Vin - lev längre, öl - dö snabbare?

Att vin kan ha en hälsosam effekt med ökad livslängd är statistiskt konstaterat. För öl däremot är detta inte synligt. Men nu har en studie offentligtgjorts som visar att vindrickare köper nyttigare mat än öldrickare, se här och här. Rapporten omnämns i British Medical Journal som är väl ansedd.

Statistik ska man alltid ta med en nypa salt. Även här gäller att några säkra slutsatser om vin eller öls påverkan på hälsan inte kan göras om man inte först korrigerar för effekter som rökning, matvanor, motion etc.

Nu ska jag ta en öl eller två utan att få dåligt samvete....