fredag, december 9

Vägra transponder

Stockholmarna låter bli att skaffa transpondrar för debitering av trängselskatt, se här. Det gör de helt rätt i. Detta makalösa projekt som slösar bort svenska folkets pengar förtjänar ingen framgång. En av svagheterna i projektet ligger i betalningssystemet.

Genom att vägra transponder och betala manuellt försvinner en del av pengarna på vägen till de utvalda, dvs politikerna. Visserligen har jag inte sett hur mycket Pressbyrån och Seven-Eleven tar i avgift för att man ska kunna betala trängselskatten där men det blir en hel del pengar. Just betalning inom fem dagar i efterskott är en dålig konstruktion som gör att massor av bilister kommer att missa sina betalningar. Rimligt hade varit ett konto där pengar kunde förbetalats.

Tekniska systemet är inte felfritt, registreringar kommer att missas ibland. Smutsiga nummerskyltar, stulna nummerskyltar, dåligt väder, bilar som kör nära varandra och andra saker gör att registreringar då och då missas. En transponder gör att möjligheten att övervaka din bil ökar.

Snart föreslår kanske Thomas "Orwell" Bodström en lag att alla bilar ska utrustas med transpondrar. Bra kunna följa bilens rörelse på andra håll också i "brottbekämpande" syfte. Ska nu "världens lataste polis" lägga massa tid på att jaga fuskare av trängselskatten? Ja, i alla enligt Birger Höök, projektchef för Stockholmsförsöket, se här. 85 procent av stockholmarna är beredda att fuska med trängselskatten.

Hela försöket kostar naturligtvis mycket mer än de 3,8 miljarder kronorna. Till detta kommer all tid som företag och privatpersoner måste ägna åt att administera detta. Företagen får inte betala ut kostnadsersättning till anställda med egen bil utan måste betala lön. Kostnaden bir hela 192 kronor istället för 60 kronor enligt Almega. Detta drabbar främst småföretag som ofta inte har tjänstebilar. 200 arbetsdagar gånger 192 kronor blir 38400 kronor extra per år som en företagare måste betala ut till varje anställd som kör bil i tjänsten i Stockholms innerstad. Stockholmarna blir ännu fattigare. Klyftan mellan de utvalda, nomenklaturan, och vanligt folk ökar. Hårdast drabbar skatten låginkomsttagare. De kommer ofta inte att ha råd att ta bilen längre. Restiderna och därmed folks fritid minskar också. Barnen får mindre tid med sina föräldrar. Stressen ökar och ännu fler blir utbrända. Ännu fler sjukskrivs och förtidpensioneras...... Att socieldemokraterna inför denna skatt tyder på att de tappat kontakten med de egna väljarna. De är de som drabbas hårdast.

Genom att vägra bygga ringleder runt Stockholm har politikerna skapat dessa köer som motiverar trängselskatten. Hela försöket tyder på att vanligt folk ska behandlas som undersåtar till den nya adeln (sossarna). Vägra transponder!