tisdag, november 22

Varning för att köpa etanolbil

Staten och politiker gör reklam för etanoldrivna bilar. Skatten gynnar etanol framför bensin och diesel. Men nu finns det nya forskningrapporter om att etanol inte alls är miljövänligt utan tvärtom sämre än bensin. Anledningen är att det kostar mycket energi att producera etanol. Exempelvis visar rapporterna att etanol från biomassa kostar 57% mer att producera räknat i fossila bränslen än den energi man får ut när man förbrukar den. Alltså nettoeffekten sett över hela produktions- och konsumtionscykeln leder till mer växthusgasutsläpp än bensin! I sin tur leder detta till att Sverige får svårare att nå sina Kyotoavtalsmål.

Rapporten finns här: Pimentel, D., and Tad Patzek (2005). “Ethanol Production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodiesel Production Using Soybean and Sunflower.” Natural Resources Research 14, 1 (March): 65-76.

Rapporten vederlägger tidigare studier som visar på en positiv energibalans. Om dessa nya resultat stämmer så kan det leda till att politikerna snabbt måste höja skatten på etanol. De som köpt etanolbil på statens rekommendationer får stå där med lång näsa. Just nu är etanolen fredad av politiska dogmer, men hur länge?

3 Comments:

At 09 september, 2007 13:34, Anonymous Anonym said...

Visst kan det vara så att det är dyrare att enbart tillverka etanol. Men hur är det då om det är farbiker som får etanol som en biprodukt i annan tillverkning? Gynnar inte det miljön om den kan återvinnas?

// Micke

 
At 17 september, 2007 21:30, Anonymous Anonym said...

Det är ju klart att det kostar mer att framställa etanol än bensin. Olja är en färdig produkt som man bara pumpar upp och destilerar. Med etanol, biodiesel, metanol mm så har man först en gröda som ska planteras, skötas, skördas och i etanolens fall jäsas och sen destileras. Jag tror inte kan räkna med lika billiga transporter i framtiden som vi har idag. Vi kanske måste ändra på vårt beteende och inte frakta saker 10 varv runt jorden.

 
At 04 mars, 2008 18:18, Anonymous Anonym said...

Doc säger hej, mycket insiktsfullt skrivet Per Welander, Etanolbilarna är som du beskriver inga MILJÖ -bilar! Men som vanligt framställs de som helt fantastiska i media, när de i verkligheten är skadliga för miljön!


Tittar vi på Etanol bilarna som lanseras som miljöbilar i media så är sanningen att dessa fordon i själva verket är mycket negativa för miljön om vi tar "full" hänsyn till den "hållbara" utvecklingen!

Vi kan till och med påstå att de är farliga för det hållbara samhället! Kom ihåg att Etanolbränslen släpper ut cancerframkallande ämnen som bland annat formaldehyd. Vilket både WHO och forskare från VTF Technical Reasearch Centre varnar för.

Samt att Etanol tillverkningen har mycket stora energi förluster vid tillverkningen av bränslet, siffror på mer än 50% nämns!

Samt att Etanolen ger även större bränsle förbrukningar. (I det korta perspektivet är nu bara diesel turbo motorer med verkningsgrader runt 50% -55% och de nya diesel el-hybrid motorerna med verkningsgrader runt 65% -75% samt de nya magnet HUB motorerna =elmotorn sitter direkt på hjulen!

Med verkningsgrader på 95% -97% som inte behöver några växellådor! På grund av att fullt vridmoment finns redan att tillgå, redan från start!

Dessa tre uppräknade alternativ är de enda vettiga alternativ som nu står tillbuds, om man skall nå effektivitet för miljön och samhället)

Man kan/ska därför se Etanolen som en Konspiration som kommer att hota våra viktiga matjordar, åkrar, skogar som nu skall börja ställas om för stor produktion av Etanol!

Kommissionen mot OLJA med f.d. Statsministern Göran Persson som ordförande, styrs mer eller mindre av representanter från de 100% helägda Amerikanska SAAB och VOLVO , som föreslår att 1 miljon hektar skogsmark planteras med gran, (Tids horisont över 50 år innan avverkning kan ske!) Samt på 1 miljon hektar skall sly, salix planteras på betesmarker, på träda marker för storskalig etanoltillverkning, (Tids horisont över 9 -10 år innan sly, salix avverkning kan ske!)

VAKNA vi kommer nu att eftersom börja ELDA upp Matjorden, åkerjorden inne i våra bilmotorer, vilket vansinne, snacka om hållbar tillväxt, vilket skämt! Matjorden är alldeles för dyrbar och skall vårdas med ömhet och kärlek!

Matjorden skall inte användas för ETANOL tillverkning! Matjorden skall användas för att odla mat och helst KRAV märkt mat, industrihampa, mm.

På 1980 talet presenterade en unik person Olof Tegström en miljövänlig lösning, han körde sin egen SAAB 900 på egen tillverkad VÄTGAS, även spisen i Olof Tegström villa, drevs med Vätgas, allt tillverkat av en egen Vindsnurra på tomten.

När Olof Tegström presenterade dessa fantastiska rena miljö lösningar för Kommunfolk, Landstings, bankintressen, så var man inte speciellt intresserade! Varför? Jo- därför det gick inte att beskatta vätgasen!

SATIR: Kommissionen mot OLJA med f.d. Göran Persson som ordförande, avsatte över 2 miljon hektar skogsmark för gran odling. Där cirka hälften av ytan var åkerjord till sly och salix odling för storskalig etanoltillverkning! Resultaten blev ett fiasko, etanolen blev rena Ebberöds bank! Det visade sig att Etanol tillverkningen drog för mycket energi helt enkelt, samt att den visade sig vara mer miljövidrig! Energi förluster vid tillverkningen av etanolbränslet, steg upp mot 60- 65 %! Samt att förbrukningen för bilarna steg med 18- 20%!

Där till slut allt fler forskare slog larm! De upptäckte att vi höll på att elda upp den värdefulla matjorden i bilmotorerna!

Matjorden skulle användas för att odla mat, inte till förlegade förbränningsmotorer, sa de oberoende experterna!

Källor: http://www.globalworldnews.st/

http://hem.passagen.se/globalworld/

http://hem.passagen.se/globalworld/sok.htm

 

Skicka en kommentar

<< Home