tisdag, november 22

Politiskt miljösvammel från direktörer

I Dagens Nyheter har ett antal direktörer skrivit under ett debattinlägg om klimatfrågan. Inlägget är osakligt och tar ingen hänsyn till ekonomiska konsekvenserna. Nu lär väl direktörerna med sina löner klara sig bra ändå om åtgärderna genomförs men vanligt folk kommer att drabbas extremt hårt.

""Klimatförändringen är en avgörande framtidsfråga. Osäkerheten gäller inte längre om våra utsläpp av växthusgaser bidrar till en global uppvärmning, utan vilka konsekvenser det får. Vi har redan börjat märka effekterna. En ny rapport från brittiska försäkringsförbundet visar att försäkringskostnaderna för väderrelaterade katastrofer i världen femdubblats under perioden 1990-2004, jämfört med perioden 1970-1990.""

Och vad bevisar detta? Författarna antyder att försäkringskostnaderna gått upp på grund av global uppvärmning. Inga vetenskapliga eller andra belägg finns med i artikeln. Ledande forskare säger att väderbetingade katastrofer kan inte kopplas till global uppvärmning, se exempel här och här. Att försäkringskostnaderna går upp är inget konstigt, fler människor, dyrare ägendom, mer kustnära boende, fler att råd att försäkra o.s.v. Sen är jorden inne i en uppvärmningscykel, frågan är om detta beror på en naturlig variation som vi inte kan påverka eller på ökad mängd koldioxid.

Direktörerna, som påstår sig representera näringslivet, vill också att vi efter Kyoto sätter ännu tuffare utsläppsmål för koldioxiden. Att detta är fel väg att gå anser numera allt fler forskare och även politiker. Hans Labohm skriver i sin senaste artikel:

""It could be argued that because of the flaws in its scientific underpinnings, its complexity and inconsistencies Kyoto will collapse under its own sheer weight. But in the mean time it may cause a lot of harm. It acts as a sword of Damocles, depressing the investment climate, especially in Europe. Therefore it is high time for Kyoto to be buried and to cover it with a tombstone carrying the epitaph: "Here lies a serious case of collective folly -- an exercise in modern day rain dancing ... and equally effective.""

Vissa direktörer är tydligen beredda att delta i miljöpartiets regndans. Man kan fråga sig varför?
1. De är övertygande om att miljöpartiet har rätt och har satt sig in i klimatfrågorna.
2. De vill knipa lättköpta poäng och få beröm av mainstreammedia och vissa politiker.
3. De skrev under av misstag utan att ha satt sig in i klimatfrågorna.

Angående koldioxiden rekommenderas att läsa artikeln av Gösta Wallin, professor emeritus i oceanografi.

Direktörerna får naturligtvis ha vilken åsikt de vill om växthusgaserna. Frågan är om de representerar näringslivet som de påstår. Direktörernas prat om konkurrensfördelar för Sverige blir endast en akademisk fråga om Sverige drivs in i en svår depression för att uppfylla utsläppsmål till ingen nytta för klimatet. Läs tidigare inlägg om vad som händer med jobben.