lördag, november 26

Miljörörelsen framtvingar mer kärnkraft

Miljörörelsen har alltid varit emot kärnkraft som energikälla. Nu håller paradoxen att miljörörelsen tvingar länder att bygga fler kärnkraftverk att bli sann. Kanske inte i Sverige än på lång tid men i andra länder.

Bakgrunden är Kyotoavtalet som ska begränsa koldioxidutsläppet. Vindkraft och solenergi i Europa är bara politiska drömmar och de kan aldrig ersätta gas och olja. I Storbritannien är nu Tony Blair övertygad om att att nya kärnkraftverk måste byggas, se BBC.

Finland har redan tagit beslut om att bygga ett kärnkraftverk till och fler länder i Europa väntas följa efter. Det finns helt enkelt inga andra realistiska alternativ. Att begränsa energianvändningen enligt de grönas recept skulle leda till ekonomisk kollaps och redan så börjar Europa lida av Kyotoavtalets begränsningar, se här.

Tony Blair är för övrigt på väg bort från Kyotoavtalet och börjar prata om frivilliga begränsningar, se BBC. De som är insatta i frågan vet att Kyotoavtalet är dött, se här. Nu är det inte frågan om någon snabb död utan en gradvis sakta död där Sverige säkert blir ett av de sista länderna att lämna Kyotoavtalet. Miljörörelsen har stort inflytande i Sverige, oppositionen vill inte ta tag i klimatfrågorna, mainstreammedia är mest måna om att vara politiskt korrekta och har en kraftig slagsida åt vänster.

Men så småningom kommer verkligheten ikapp Sverige också men då har vi redan förlorat tiotusentals jobb redan till andra länder. Just nu är de politiska miljödogmerna förhärskande och förutom enstaka debattartiklar i tidningarna är det bloggarna som måste föra fram vad som egentligen händer i världen i klimatfrågorna. En blogg som börjat ifrågasätta miljörörelsens dogmer är nationalekonomen Danne Nordling, se här.

1 Comments:

At 04 december, 2005 22:56, Blogger Magnus A said...

Trevlig blog. Ska nog länka den!

 

Skicka en kommentar

<< Home