torsdag, november 17

Kyotoavtalet driver jobben utomlands

En ny studie (pdf-fil) visar att ekonomiska påverkan av Kyotoavtalet blir dramatiska under år 2008 - 2012. Studien är gjord för Italien, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Sverige har ett gynnsammare läge med vår stora andel kärn- och vattenkraft men påverkan kommer att bli klart märkbar i Sverige också.

Till år 2010 minskar bruttonationalprodukten med 0.7 - 3 procent beroende på land, i Spanien förloras 600 000 jobb, elpriset höjs med 35% i Storbritannien och så vidare.

För konsumenterna innebär det att dessa måste minska sin energikonsumtion då någon ersättningsenergi inte hinner komma fram. Disponibla inkomsten minskar och priset på varor och tjänster kommer att öka. Industrin kommer att flytta energiintensiva jobb utomlands till länder som inte berörs av Kyotoavtalet. Varken Kina eller Indien berörs av Kyotoavtalet då de fått "frikort", min kommentar. Mest drabbat blir länder som är beroende av kol, därefter naturgas, bensinpriset påverkas procentuellt mindre då skatterna redan drivit upp priset till en hög nivå.

Kärnkraft, marknadsreformer och öppna gränser förordas i studien som en väg framåt i klimatfrågan.
-------------------------
Europa kommer att halka efter övriga världen allt snabbare. Kyotoavtalet är utan tvekan det största misstag EU och politikerna begått. Värst av allt är att någon positiv påverkan på klimatet kommer inte att märkas. Vi konsumenter blir fattigare utan att få något alls tillbaka. När skatteinkomsterna minskar drabbas även vård, skola och omsorg. Tala om att slänga pengar i sjön.

Den borgeliga alliansen verkar ligga mycket lågt även i denna fråga. Är det inte dags att föra fram förslaget att slopa tankeförbudet och bygga nya kärnkraftverk? Se på Finland, de klarar att fatta kloka beslut!