torsdag, november 17

17200 akademiker protesterar mot Kyotoavtalet

I USA finns ett upprop mot synen på globala uppvärmningen och Kyotoavtalet. Hittills har 17200 akademiker skrivit på varav 2/3 har en utbildning motsvarande PhD. 2660 av dessa är fysiker, geofysiker, meteologer, oceanografer och arbetar inom områden som är direkt kopplade till klimatfrågor. 5017 av dessa arbetar inom områden som kemi, biokemi, biologi och som gör dem speciellt kvalificerade att förstå koldioxidens påverkan på djur och växtlighet.

Uppropet sker genom skriftlig anmälan med namn, adress, utbildning och dessutom verifieras personerna. Själva uppropet ifrågasätter Kyotoprotokollet, dess syn på koldioxidens effekter på globala uppvärmingen m.m.

Vem påstår att det råder enighet i frågan om koldioxid och global uppvärming?

Redan idag lider svenskarna av de högre elpriserna som är följden av handeln med utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet. Ändå står kärnkraft och vattenkraft för den största delen av elproduktionen. Men energibolagen kan sko sig på detta, hänvisar till utsläppsrätter och höjer elpriserna samt gör enorma vinster som betalas av vanliga svenskar. Dålig konkurrens och höga skatter är naturligtvis också en av förklaringarna till de höga elpriserna. Svenska folket är grundlurade i frågan om globala uppvärmingen och Kyoto-protokollets effekter. Titta här för att se vad Kyoto kostar och att det inte leder någon vart. Det hela är fars, ett politiskt spel som utnyttjas av många partier i Sverige.

Men Grönlandsglaciärerna då, är inte det ett bevis på globala uppvärmningen och vilken katastrof som kommer att hända då isen smälter? Först kan konstaterats att det varit varmare förut på Grönland utan förhöjd koldioxid halt. Sen visar ny forskning att på Grönland ökar ismassan, inte minskar! Visserligen minskar den vid kusten men ökar ännu mer inåt land. Nettoeffekten är tillväxt.