lördag, november 26

Miljörörelsen framtvingar mer kärnkraft

Miljörörelsen har alltid varit emot kärnkraft som energikälla. Nu håller paradoxen att miljörörelsen tvingar länder att bygga fler kärnkraftverk att bli sann. Kanske inte i Sverige än på lång tid men i andra länder.

Bakgrunden är Kyotoavtalet som ska begränsa koldioxidutsläppet. Vindkraft och solenergi i Europa är bara politiska drömmar och de kan aldrig ersätta gas och olja. I Storbritannien är nu Tony Blair övertygad om att att nya kärnkraftverk måste byggas, se BBC.

Finland har redan tagit beslut om att bygga ett kärnkraftverk till och fler länder i Europa väntas följa efter. Det finns helt enkelt inga andra realistiska alternativ. Att begränsa energianvändningen enligt de grönas recept skulle leda till ekonomisk kollaps och redan så börjar Europa lida av Kyotoavtalets begränsningar, se här.

Tony Blair är för övrigt på väg bort från Kyotoavtalet och börjar prata om frivilliga begränsningar, se BBC. De som är insatta i frågan vet att Kyotoavtalet är dött, se här. Nu är det inte frågan om någon snabb död utan en gradvis sakta död där Sverige säkert blir ett av de sista länderna att lämna Kyotoavtalet. Miljörörelsen har stort inflytande i Sverige, oppositionen vill inte ta tag i klimatfrågorna, mainstreammedia är mest måna om att vara politiskt korrekta och har en kraftig slagsida åt vänster.

Men så småningom kommer verkligheten ikapp Sverige också men då har vi redan förlorat tiotusentals jobb redan till andra länder. Just nu är de politiska miljödogmerna förhärskande och förutom enstaka debattartiklar i tidningarna är det bloggarna som måste föra fram vad som egentligen händer i världen i klimatfrågorna. En blogg som börjat ifrågasätta miljörörelsens dogmer är nationalekonomen Danne Nordling, se här.

fredag, november 25

Etanolbilar har mer utsläpp än bensinbilar

Inte nog med att producera etanol inte är miljövänligt, se nedan. I DN varnar professor Hans-Erik Ångström - KTH för att utsläppen från etanolbilar kan vara många gånger större än från bensin. "Mätningar visar att utsläppen från etanolbilar är 18 gånger större än från bensindrivna bilar vid start i sju minusgrader."
---
"..testa etanol i motorsågar för att se om skogsarbetare mådde bättre av att slippa andas in bensinångor. Dramatiskt nog fick provet avbrytas då skogsarbetarnas hälsa påverkades snabbt i negativ riktning. Bland annat fick de huvudvärk."


Vad håller politiker och "miljörörelsen" på med egentligen? Inte är det värna om miljön i alla fall. Och varför kallas etanolbil för "miljöbil"?

tisdag, november 22

Politiskt miljösvammel från direktörer

I Dagens Nyheter har ett antal direktörer skrivit under ett debattinlägg om klimatfrågan. Inlägget är osakligt och tar ingen hänsyn till ekonomiska konsekvenserna. Nu lär väl direktörerna med sina löner klara sig bra ändå om åtgärderna genomförs men vanligt folk kommer att drabbas extremt hårt.

""Klimatförändringen är en avgörande framtidsfråga. Osäkerheten gäller inte längre om våra utsläpp av växthusgaser bidrar till en global uppvärmning, utan vilka konsekvenser det får. Vi har redan börjat märka effekterna. En ny rapport från brittiska försäkringsförbundet visar att försäkringskostnaderna för väderrelaterade katastrofer i världen femdubblats under perioden 1990-2004, jämfört med perioden 1970-1990.""

Och vad bevisar detta? Författarna antyder att försäkringskostnaderna gått upp på grund av global uppvärmning. Inga vetenskapliga eller andra belägg finns med i artikeln. Ledande forskare säger att väderbetingade katastrofer kan inte kopplas till global uppvärmning, se exempel här och här. Att försäkringskostnaderna går upp är inget konstigt, fler människor, dyrare ägendom, mer kustnära boende, fler att råd att försäkra o.s.v. Sen är jorden inne i en uppvärmningscykel, frågan är om detta beror på en naturlig variation som vi inte kan påverka eller på ökad mängd koldioxid.

Direktörerna, som påstår sig representera näringslivet, vill också att vi efter Kyoto sätter ännu tuffare utsläppsmål för koldioxiden. Att detta är fel väg att gå anser numera allt fler forskare och även politiker. Hans Labohm skriver i sin senaste artikel:

""It could be argued that because of the flaws in its scientific underpinnings, its complexity and inconsistencies Kyoto will collapse under its own sheer weight. But in the mean time it may cause a lot of harm. It acts as a sword of Damocles, depressing the investment climate, especially in Europe. Therefore it is high time for Kyoto to be buried and to cover it with a tombstone carrying the epitaph: "Here lies a serious case of collective folly -- an exercise in modern day rain dancing ... and equally effective.""

Vissa direktörer är tydligen beredda att delta i miljöpartiets regndans. Man kan fråga sig varför?
1. De är övertygande om att miljöpartiet har rätt och har satt sig in i klimatfrågorna.
2. De vill knipa lättköpta poäng och få beröm av mainstreammedia och vissa politiker.
3. De skrev under av misstag utan att ha satt sig in i klimatfrågorna.

Angående koldioxiden rekommenderas att läsa artikeln av Gösta Wallin, professor emeritus i oceanografi.

Direktörerna får naturligtvis ha vilken åsikt de vill om växthusgaserna. Frågan är om de representerar näringslivet som de påstår. Direktörernas prat om konkurrensfördelar för Sverige blir endast en akademisk fråga om Sverige drivs in i en svår depression för att uppfylla utsläppsmål till ingen nytta för klimatet. Läs tidigare inlägg om vad som händer med jobben.

Varning för att köpa etanolbil

Staten och politiker gör reklam för etanoldrivna bilar. Skatten gynnar etanol framför bensin och diesel. Men nu finns det nya forskningrapporter om att etanol inte alls är miljövänligt utan tvärtom sämre än bensin. Anledningen är att det kostar mycket energi att producera etanol. Exempelvis visar rapporterna att etanol från biomassa kostar 57% mer att producera räknat i fossila bränslen än den energi man får ut när man förbrukar den. Alltså nettoeffekten sett över hela produktions- och konsumtionscykeln leder till mer växthusgasutsläpp än bensin! I sin tur leder detta till att Sverige får svårare att nå sina Kyotoavtalsmål.

Rapporten finns här: Pimentel, D., and Tad Patzek (2005). “Ethanol Production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodiesel Production Using Soybean and Sunflower.” Natural Resources Research 14, 1 (March): 65-76.

Rapporten vederlägger tidigare studier som visar på en positiv energibalans. Om dessa nya resultat stämmer så kan det leda till att politikerna snabbt måste höja skatten på etanol. De som köpt etanolbil på statens rekommendationer får stå där med lång näsa. Just nu är etanolen fredad av politiska dogmer, men hur länge?

torsdag, november 17

Kyotoavtalet driver jobben utomlands

En ny studie (pdf-fil) visar att ekonomiska påverkan av Kyotoavtalet blir dramatiska under år 2008 - 2012. Studien är gjord för Italien, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Sverige har ett gynnsammare läge med vår stora andel kärn- och vattenkraft men påverkan kommer att bli klart märkbar i Sverige också.

Till år 2010 minskar bruttonationalprodukten med 0.7 - 3 procent beroende på land, i Spanien förloras 600 000 jobb, elpriset höjs med 35% i Storbritannien och så vidare.

För konsumenterna innebär det att dessa måste minska sin energikonsumtion då någon ersättningsenergi inte hinner komma fram. Disponibla inkomsten minskar och priset på varor och tjänster kommer att öka. Industrin kommer att flytta energiintensiva jobb utomlands till länder som inte berörs av Kyotoavtalet. Varken Kina eller Indien berörs av Kyotoavtalet då de fått "frikort", min kommentar. Mest drabbat blir länder som är beroende av kol, därefter naturgas, bensinpriset påverkas procentuellt mindre då skatterna redan drivit upp priset till en hög nivå.

Kärnkraft, marknadsreformer och öppna gränser förordas i studien som en väg framåt i klimatfrågan.
-------------------------
Europa kommer att halka efter övriga världen allt snabbare. Kyotoavtalet är utan tvekan det största misstag EU och politikerna begått. Värst av allt är att någon positiv påverkan på klimatet kommer inte att märkas. Vi konsumenter blir fattigare utan att få något alls tillbaka. När skatteinkomsterna minskar drabbas även vård, skola och omsorg. Tala om att slänga pengar i sjön.

Den borgeliga alliansen verkar ligga mycket lågt även i denna fråga. Är det inte dags att föra fram förslaget att slopa tankeförbudet och bygga nya kärnkraftverk? Se på Finland, de klarar att fatta kloka beslut!

17200 akademiker protesterar mot Kyotoavtalet

I USA finns ett upprop mot synen på globala uppvärmningen och Kyotoavtalet. Hittills har 17200 akademiker skrivit på varav 2/3 har en utbildning motsvarande PhD. 2660 av dessa är fysiker, geofysiker, meteologer, oceanografer och arbetar inom områden som är direkt kopplade till klimatfrågor. 5017 av dessa arbetar inom områden som kemi, biokemi, biologi och som gör dem speciellt kvalificerade att förstå koldioxidens påverkan på djur och växtlighet.

Uppropet sker genom skriftlig anmälan med namn, adress, utbildning och dessutom verifieras personerna. Själva uppropet ifrågasätter Kyotoprotokollet, dess syn på koldioxidens effekter på globala uppvärmingen m.m.

Vem påstår att det råder enighet i frågan om koldioxid och global uppvärming?

Redan idag lider svenskarna av de högre elpriserna som är följden av handeln med utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet. Ändå står kärnkraft och vattenkraft för den största delen av elproduktionen. Men energibolagen kan sko sig på detta, hänvisar till utsläppsrätter och höjer elpriserna samt gör enorma vinster som betalas av vanliga svenskar. Dålig konkurrens och höga skatter är naturligtvis också en av förklaringarna till de höga elpriserna. Svenska folket är grundlurade i frågan om globala uppvärmingen och Kyoto-protokollets effekter. Titta här för att se vad Kyoto kostar och att det inte leder någon vart. Det hela är fars, ett politiskt spel som utnyttjas av många partier i Sverige.

Men Grönlandsglaciärerna då, är inte det ett bevis på globala uppvärmningen och vilken katastrof som kommer att hända då isen smälter? Först kan konstaterats att det varit varmare förut på Grönland utan förhöjd koldioxid halt. Sen visar ny forskning att på Grönland ökar ismassan, inte minskar! Visserligen minskar den vid kusten men ökar ännu mer inåt land. Nettoeffekten är tillväxt.