tisdag, oktober 25

Ökad risk för elransonering i vinter

Genom stängningen av två kärnkraftverk blir Sverige känsligare i sin elförsörjning. Elransonering kan bli aktuell om det blir en kall "tioårsvinter" och samtidigt t.ex. ett kärnkraftverk tillfälligt måste stängas. Även vid en extremt kall vinter räcker inte energin även om alla andra energikällor fungerar på topp. Situation blir snabbt ännu sämre vid kallare väder då möjligheterna till import minskar. Vid en "normalvinter" kommer elen att räcka utan problem.

Svenska Kraftnät har publicerat en rapport (pdf-fil) i frågan.
Citat
"Några ytterligare resurser för att klara väder med ännu kallare väder och därav följande ökad förbrukning eller situationer när viktiga anläggningar är ur funktion finns inte i landet. En sådan situation måste hanteras genom begränsningar av elförbrukningen i mer eller mindre tvingande form."

I sin beräkning har Svenska Kraftnät räknat med att alla kärnkraftverk producerar maximalt fast genomsnittet för tillgängligheten varit 95% under vintern.

Intressant är också hur en elransonering kommer att genomföras. Troligen används roterande bortkoppling av regioner, dvs el stängs helt av under en tidsperiod. Frågan är hur lång tidsperiod som kommer att användas. FOI har försökt uppskatta konsekvenserna för olika långa strömavbrott, se här. Situationen blir i praktiken att Sverige stängs. Kontor, kommunikationer, datorer och industri är så beroende av att det fungerar på flera platser. Dags att skaffa UPS till hemmadatorn, rödsprit och stearinljus.....

Att bygga ut vindkraften skulle bara förvärra situationen. Vindkraften är mycket dyr och svarar idag för ca 1% av energiproduktionen. Dessutom har vindkraften en annan stor brist - den fungerar inte alltid. Blåser det för lite eller för mycket produceras ingen el. Om vindkraftens andel skulle öka till säg 10% måste reservkraft finnas för att täcka toppar. Detta gör vindkraften reellt sett ännu dyrare sätt i ett större perspektiv. Idag är vindkraftens del så försumbar så vi kan bortse från att ersätta den med reservkraft vindstilla och stormiga dagar.

Läs även artikeln från Svensk Energis VD, Bo Källstrand, om hur förödande miljöpartiets och sossarnas skattepolitik är.
"I detta läge innehåller den färska budgetpropositionen en dramatisk höjning av skatten för vattenkraftverk med ytterligare två miljarder kr per år. Därtill läggs en effektskatt på en miljard kronor på kärn-kraftverken. I ett slag drabbas de elproduktionskällor som svarar för över 90 procent av vår kapacitet av hårda slag. Signalerna till investerare och kraftindustri är solklara - bygg inga nya större kraftverk i vårt land."

Sverige borde följa Finlands exempel och bygga ett eller två nya kärnkraftverk. För miljöns skull och för vi behöver vara självförsörjande. Samt så snart som möjligt lämna Kyotoavtalet som redan idag fördyrar vår el med ca 10 öre per KWh fast 95% av vår el produceras utan koldioxidutsläpp. Vi tvingas betala för utsläppsrätter som andra länder måste köpa. Sverige är faktiskt redan idag ett miljövänligt land vad avser elproduktion.

1 Comments:

At 26 oktober, 2005 00:33, Blogger Carl Svanberg said...

När jag läser sådant här får jag en mycket stor lust att mala ned alla de som står för den här energipolitiken till köttfärs...

 

Skicka en kommentar

<< Home