fredag, september 30

Myten om koldioxiden

På Smedjan.com finns en allvarlig, intressant och också underhållande artikel om koldioxiden. Författare är Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi och docent i teoretisk fysik. Läs den!

Gösta Walin varnar för konsensus bland politiker, media och miljörörelse. I den vetenskapliga världen finns inte denna enighet.

"Nu är läget ganska mörkt, klimathotet har utvecklats till försörjningsbas för miljörörelsen, en stor grupp forskare och en växande byråkrati. Politiker och diverse maktcentra har lärt sig att dra fördel av situationen. Mer överstatlighet, kärnkraft, bensinskatt m m motiveras frejdigt med klimatmoralism. Liksom den hysteriska kvävejakten får motivera allsköns dyrbara anläggningar ”för att rädda havet” så får jakten på koldioxid motivera övervakning, subventioner och skatter för att styra och skinna medborgarna. Klimatfrågan är en riktig kronjuvel för reglerings- och övervakningsfanatiska politiker och byråkrater."


Elpriset stiger nu ännu mer i Sverige p.g.a. svenska politiker skrev under Kyotoprotokollet till ingen nytta. Utsläppsrätterna är ytterligare en skatt i raden som konsumenterna får betala. Till detta kommer miljöpartiets "gröna skatteväxling" vilket höjer priserna ännu mer.

Så vad ska svensken göra? Använda stearinljus och vedspis? Cykla fem mil om dagen till jobbet istället för att ta bilen? Stackars svenska konsumenter som dels blir grundlurade av politiker och media och sen får betala för allt detta. Men Europa är döende. Kyoto, stel arbetsmarknad och höga skatter skyndar på dödsprocessen.