fredag, september 9

The blame game

Hitta syndabockar för katastrofen i Louisiana - är det meningsfullt? Svensk media har inte oväntat utsett Bush till syndabock. Något så onyanserat ensidigt hat mot USA och främst Bush har sällan skådats tidigare. Men nu nyanseras bilden och det visar sig att de allvarligaste "felen" begicks lokalt.

Nu några personliga synpunkter utan att hitta enskilda syndabockar (förutom Freivalls som nämns men ej som syndabock).

1. Vallarna
Det är lätt att säga att dessa skulle byggts för att klara den värsta möjliga orkanen om nu en sådan ens kan definieras. När den osannolika katastrofen nu ändå inträffar är det lätt att tycka detta. I praktiken har politiker klämts mellan behjärtansvärda önskemål från mängder av olika håll. Om man satsat miljarder på vallarna hade något annat fått stryka på foten. I detta fall så måste jag försvara de som tog "det felaktiga" beslutet att inte satsa miljarder och åter miljarder. När de fattade beslutet var det kanske rätt. Med facit i hand fel.

Antal möjliga katastrofer är så många att det går inte att gardera sig mot alla.

2. Felaktiga beslut
I en krissituation kommer det alltid att fattas felaktiga beslut. Oundvikligt då informationen är begränsad, motsägelsefull och tiden för beslut ytterst begränsad. Ännu värre än felaktiga beslut är inga beslut alls. Bland byråkrater och poliker är det viktigaste att inte göra fel, inte att göra rätt. Det finns i blodet hos de som gör byråkratkarriär. Det leder naturligtvis till få och långsamma beslut.

Man kan minska antalet dåliga beslut men då måste man ändra systemet. Idag är valda politiker överbefälhavare på olika nivåer i krissituationer. De har ingen speciall kunskap och kompetens för att hantera katastrofer. Beslut måste fattas på olika nivåer av tränade experter. Rimligtvis måste de snabbaste åtgärderna ske lokalt. Beslutsgången och ansvaret måste vara tydligt. Allt måste förberedas.

Jämför om svenska hemvärnet i övre Norrland självständigt kan spränga broarna mot Finland vid en hotande invasion. Detta utan att ÖB ger sitt tillstånd. I fallet Louisiana var ett av problemen att de federala inte kunde ingripa utan en begäran från de lokala. Begäran kom aldrig från guvenör Blanco när den behövdes. Ett felaktigt beslut men också ett systemfel. Det ifrågasätts t.o.m. om guvenören kände till att hon måste begära hjälp från de federala.

Vid katastrofer måste speciellt utbildad personal ta ledningen. Högsta cheferna ska vara ständigt tillgängliga och ha befogenheter. Den var därför Italien lyckades få iväg evakueringsflyg till Thailand när Sverige väntade på Freivalls. Det stora felet var inte att Freivalls inte fattade beslut. Felet var att Freivalls var den som skulle fatta beslut för att något skulle hända! Återigen ett systemfel.

3. Lösningen
Först och främst måste man inse att nya typer av katastrofer kommer och dessutom med mängder av offer. Det går inte att skydda oss helt. Men man kan lindra konsekvenserna. Det kräver något som liknar försvarsmakten men i civil tappning. De måste finnas på olika nivåer, allt måste förberedas, resurser måste tillföras, ansvaret vara klart. Och sen inte minst - öva, öva. Nu är det inte realistikt att öva utrymning av Stockholm men det hela kan göras i ett spel med simulering. Sen gäller det att ha befogenheten att använda resurserna som finns. Utan att vänta på ett regeringsbeslut. Det hinner man kanske inte med. Men allt detta kostar pengar som bara kanske kommer till nytta.

Sverige ligger extra dåligt till vid katastrofer eftersom militären inte får användas för att hålla ordning och bekämpa terrorister. Att hämta gamla tanter med bandvagn går däremot bra. Men nu har vi snart inget försvar kvar så det är en hypotetisk fråga. JAS-plan gör dessutom begränsad nytta vid katastrofer. Ok, vid kapade plan kan de göra stor nytta. Om man hinner och vågar använda dem.

Kommer en bra civil/militär insatsstyrka för katastrofer att bli verkligen? Kanske i USA men inte i Sverige. Politikerna kommer inte att släppa iväg beslutsmakten eller anslå nödvändiga pengar, detta oavsett regering. Glöm inte Ådalen 1931 kommer de att ropa.