fredag, september 30

Myten om koldioxiden

På Smedjan.com finns en allvarlig, intressant och också underhållande artikel om koldioxiden. Författare är Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi och docent i teoretisk fysik. Läs den!

Gösta Walin varnar för konsensus bland politiker, media och miljörörelse. I den vetenskapliga världen finns inte denna enighet.

"Nu är läget ganska mörkt, klimathotet har utvecklats till försörjningsbas för miljörörelsen, en stor grupp forskare och en växande byråkrati. Politiker och diverse maktcentra har lärt sig att dra fördel av situationen. Mer överstatlighet, kärnkraft, bensinskatt m m motiveras frejdigt med klimatmoralism. Liksom den hysteriska kvävejakten får motivera allsköns dyrbara anläggningar ”för att rädda havet” så får jakten på koldioxid motivera övervakning, subventioner och skatter för att styra och skinna medborgarna. Klimatfrågan är en riktig kronjuvel för reglerings- och övervakningsfanatiska politiker och byråkrater."


Elpriset stiger nu ännu mer i Sverige p.g.a. svenska politiker skrev under Kyotoprotokollet till ingen nytta. Utsläppsrätterna är ytterligare en skatt i raden som konsumenterna får betala. Till detta kommer miljöpartiets "gröna skatteväxling" vilket höjer priserna ännu mer.

Så vad ska svensken göra? Använda stearinljus och vedspis? Cykla fem mil om dagen till jobbet istället för att ta bilen? Stackars svenska konsumenter som dels blir grundlurade av politiker och media och sen får betala för allt detta. Men Europa är döende. Kyoto, stel arbetsmarknad och höga skatter skyndar på dödsprocessen.

tisdag, september 20

Blair inser Kyotos död

Kyotoprotokollet, denna politiska konstruktion av européer, tog i dagarna ytterligare ett steg mot sin säkra död. På Clinton Global Initiativ sade Blair:
"My thinking has changed in the past three or four years. No country," he declared, "is going to cut its growth." That is, no country is going to allow the Kyoto treaty, or any other such global-warming treaty, to crimp -- some say cripple -- its economy."

Innebär detta att Blair ger upp kampen mot global uppvärmning? Nej, Blair har insett att Kyoto inte leder någon vart. Efter 2012 då avtalet går ut blir det ingen fortsättning. Andra bättre metoder behövs.

EU forsätter däremot sin Törnrosasömn. Anders Wijkman fortsätter i EU's namn att tro att Kyoto har en framtid. I en EU-rapport påstår han att extrema väder blivit vanligare pga av växthuseffekten. Inga sådana bevis finns och bluffen att orkanen Katrina beror på växthuseffekten har avslöjats av ett antal forskare. Det var en mediabluff. Läs artikeln i Captus om hur media och politiker försöker bluffa allmänheten.

EU kommer med all sannolikhet inte att uppnå sina uppsläppsmål enligt Kyotoavtalet. men även om man gjorde det så gör det ingen nytta. De stora länderna står utanför. Kina och Indien är enligt Kyoto inte bundna av några utsläppsbegränsningar. Ryssland tjänar grova pengar på att sälja utsläppsrätter som bl.a. svenskar får betala genom ett högre pris på varor. Vad händer då 2012? Ingen vet säkert. Vissa länder i Europa kanske skapar sitt eget lilla post-Kyoto. Av politiska skäl. Kyotoavtalet kommer att börja vittra sönder långt före 2012 då en del länder i Europa "ger upp" sina utsläppsmål.

Om politiker och miljörörelsen menade allvar i klimatfrågan så skulle de satsa på att utreda om kärnkraften kan ökas, nedhuggningen av skog i världen kan stoppas, mer pengar till seriös forskning som inte är politisk styrd o.s.v. Mer skatter, bromsad tillväxt, hindra folk från att resa är fel väg att gå om vi ska få en bättre värld.

När får vi se miljöpartiet demonstrera utanför kolkraftverket i Ropsten - Stockholm? Det bidrar ju till koldioxidutsläppen.

fredag, september 9

The blame game

Hitta syndabockar för katastrofen i Louisiana - är det meningsfullt? Svensk media har inte oväntat utsett Bush till syndabock. Något så onyanserat ensidigt hat mot USA och främst Bush har sällan skådats tidigare. Men nu nyanseras bilden och det visar sig att de allvarligaste "felen" begicks lokalt.

Nu några personliga synpunkter utan att hitta enskilda syndabockar (förutom Freivalls som nämns men ej som syndabock).

1. Vallarna
Det är lätt att säga att dessa skulle byggts för att klara den värsta möjliga orkanen om nu en sådan ens kan definieras. När den osannolika katastrofen nu ändå inträffar är det lätt att tycka detta. I praktiken har politiker klämts mellan behjärtansvärda önskemål från mängder av olika håll. Om man satsat miljarder på vallarna hade något annat fått stryka på foten. I detta fall så måste jag försvara de som tog "det felaktiga" beslutet att inte satsa miljarder och åter miljarder. När de fattade beslutet var det kanske rätt. Med facit i hand fel.

Antal möjliga katastrofer är så många att det går inte att gardera sig mot alla.

2. Felaktiga beslut
I en krissituation kommer det alltid att fattas felaktiga beslut. Oundvikligt då informationen är begränsad, motsägelsefull och tiden för beslut ytterst begränsad. Ännu värre än felaktiga beslut är inga beslut alls. Bland byråkrater och poliker är det viktigaste att inte göra fel, inte att göra rätt. Det finns i blodet hos de som gör byråkratkarriär. Det leder naturligtvis till få och långsamma beslut.

Man kan minska antalet dåliga beslut men då måste man ändra systemet. Idag är valda politiker överbefälhavare på olika nivåer i krissituationer. De har ingen speciall kunskap och kompetens för att hantera katastrofer. Beslut måste fattas på olika nivåer av tränade experter. Rimligtvis måste de snabbaste åtgärderna ske lokalt. Beslutsgången och ansvaret måste vara tydligt. Allt måste förberedas.

Jämför om svenska hemvärnet i övre Norrland självständigt kan spränga broarna mot Finland vid en hotande invasion. Detta utan att ÖB ger sitt tillstånd. I fallet Louisiana var ett av problemen att de federala inte kunde ingripa utan en begäran från de lokala. Begäran kom aldrig från guvenör Blanco när den behövdes. Ett felaktigt beslut men också ett systemfel. Det ifrågasätts t.o.m. om guvenören kände till att hon måste begära hjälp från de federala.

Vid katastrofer måste speciellt utbildad personal ta ledningen. Högsta cheferna ska vara ständigt tillgängliga och ha befogenheter. Den var därför Italien lyckades få iväg evakueringsflyg till Thailand när Sverige väntade på Freivalls. Det stora felet var inte att Freivalls inte fattade beslut. Felet var att Freivalls var den som skulle fatta beslut för att något skulle hända! Återigen ett systemfel.

3. Lösningen
Först och främst måste man inse att nya typer av katastrofer kommer och dessutom med mängder av offer. Det går inte att skydda oss helt. Men man kan lindra konsekvenserna. Det kräver något som liknar försvarsmakten men i civil tappning. De måste finnas på olika nivåer, allt måste förberedas, resurser måste tillföras, ansvaret vara klart. Och sen inte minst - öva, öva. Nu är det inte realistikt att öva utrymning av Stockholm men det hela kan göras i ett spel med simulering. Sen gäller det att ha befogenheten att använda resurserna som finns. Utan att vänta på ett regeringsbeslut. Det hinner man kanske inte med. Men allt detta kostar pengar som bara kanske kommer till nytta.

Sverige ligger extra dåligt till vid katastrofer eftersom militären inte får användas för att hålla ordning och bekämpa terrorister. Att hämta gamla tanter med bandvagn går däremot bra. Men nu har vi snart inget försvar kvar så det är en hypotetisk fråga. JAS-plan gör dessutom begränsad nytta vid katastrofer. Ok, vid kapade plan kan de göra stor nytta. Om man hinner och vågar använda dem.

Kommer en bra civil/militär insatsstyrka för katastrofer att bli verkligen? Kanske i USA men inte i Sverige. Politikerna kommer inte att släppa iväg beslutsmakten eller anslå nödvändiga pengar, detta oavsett regering. Glöm inte Ådalen 1931 kommer de att ropa.

onsdag, september 7

Göran Persson ljög i TV-debatten

Var det fler än jag som hörde Göran Persson i TV-debatten i söndags säga att Sverige har Europas lägsta arbetslöshet? Otroligt, först fifflar man med statistiken och gömmer arbetslösa som sjuka och förtidspensionerade. Och sen påstår "Påven vid Båven" att Sverige har den lägsta arbetslösheten. Göran Persson som statsminister kan ju knappast vara okunnig i den viktigaste valfrågan. Alltså återstår lögn eller felsägning. En felsägning borde ha tillrättalagts. Att ingen av de borgerliga reagerade förvånar mig också.

Fakta är att Sveriges arbetslöshet (den fifflade) är 6.1 procent. I den officiella statistiken hittar jag snabbt Danmark, Irland, Nederländerna, UK, Cypern, Luxenburg och Österrike som alla har lägre arbetslöshet.

måndag, september 5

Tidningen villaaktuellt spårar ur

Fick ett nummer av villaktuellt i brevlådan. Inte för jag prenumererar på den utan kanske för att jag bor i hus. Då borde väl tidningen handla om just villor troode jag...

Men på "ledarsidan" skriver anvarige utgivaren Poul Heie om klimatförändringar. Och spårar ur rejält. Först kopplar han ihop orkanen Gudrun med växthuseffekten. Något sådant koppling har aldrig bevisats. Sen fortsätter Poul Heie med ett antal utfall mot USA: "Vi, Sverige och EU, kan ställa USA till svars inför en internationell tribunal och få dem att betala för den skada de förorsakat vår planet." Vilken betydelse tror Poul Heie att Sverige och EU har i den stora världen? Vidare citat: Det här är inget "flummigt miljövårdssvammel", utan vedertagna fakta från världens främsta klimatforskare.

Mycket svammel från villaaktuellt är det i alla fall. En del sakfel kan man ha överseende med. Men trött blir man när en tidning som villaaktuellt spårar ur och gör Bush till syndabock för allt. Saknade bara att Bush var skyldig till orkanen Katrina också.

Bespara oss detta svammel och skriv om husrelaterade ämnen eller låt bli att dela ut tidningen till mig i onödan. För miljöns skull.