måndag, augusti 8

Varför misslyckades Kyoto?

USA har med sitt Asian Pacific Partnership for Clean Development and Climate fått med sig de stora tillväxtekonomierna Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Indien. Fler länder förväntas ansluta sig. Tanken är att ny teknik ska kunna lösa klimatfrågorna. En tillväxtorienterad lösning.

Kyoto-avtalet är en europeisk konstruktion hur man ska minska koldioxidutsläppen för inte få en temperaturökning på jorden. Den drevs via FN och IPCC. Men nu är Kyoto-avtalet definitivt dött. Varför gick det så?

Anledning till det europeiska misslyckadet är flera.
1. Även om Kyoto-avtalet hade uppfyllts hade påverkan på klimatet knappt blivit mätbar.
2. Kostnaderna för att uppfylla avtalet är mycket höga.
3. Många EU-länder kommer inte att klara att uppfylla utsläppsmålen.
4. Kyoto bygger på en centralbyråkratisk och tillväxtfientlig princip.
5. Kyoto baseras på vetenskap som starkt ifrågasätts av andra forskare.
6. Kyoto är främst en politisk konstruktion.
7. Tillväxtländerna i Asien "köptes" med i Kyoto mot att de inte fick några restriktioner.
8. Europa trodde att det som var bra för dem skulle vara bra för resten av världen. Men de viktiga länderna USA och Australien gick aldrig med.
9. USA:s nya initiativ är mycket mer realistiskt och attraktivt.

De gröna i Europa sa att Kyoto var ett första steg. Men de missade en viktig sak. Det blir inget andra steg. Detta börjar nu stå klart för politikerna i Europa. I Sverige med en trött regering Persson kommer man inte att låtsas om Kyotos död. När får vi se Naturvårdsverkets Kyoto-propaganda borttagen?