onsdag, augusti 24

Politikerna och facket är de arbetslösas fiende

Om du är arbetslös vilket riksdagsparti kommer du att rösta på? Vilket parti kommer att ge förutsättningar för att du ska få ett riktigt jobb? Inte gardinbytarjobb utan ett riktigt jobb.

Tyvärr är sanningen att det finns inget parti som kommer att hjälpa dig. Inget parti vågar ta tag i de systemskiften som behövs. Arbetslösheten är idag 18-25% beroende på hur man räknar. Redan det borde få varje sunt tänkande människa att inse att det är något grundläggande fel och nu krävs det genomgripande förändringar. Så inte våra politiker (några få undantag finns). Lever vi i dårarnas paradis?

Problemet är att det saknas minst 900.000 jobb. Vad än AMS gör så hjälper det inte annat än på marginalen. Dessutom förnedrar AMS de arbetssökanden. De vet mycket väl att det går hundratals arbetssökande på varje ledigt jobb. Finns det tio lediga jobb så är det fortfarande bara tio som blir anställda. Att AMS tjatar på de stackars arbetslösa att söka mer hjälper inte. Vad gör då de arbetslösa. Jo, de blir sjukskrivna och förtidspensionerade. Visst är det en hel del fusk men vad har de för alternativ? Att klämma åt de arbetslösa leder ingen vart, det behövs åtgärder för att öka utbudet av jobb!

Att sänka ersättningarna som moderaterna vill hjälper inte heller om inte fler jobb skapas genom att lönerna blir fria och skatterna sänks. De arbetslösas fiende är politikerna och facket. Politikerna genom att beskatta arbete så hårt så att efterfrågan och utbud ej kan matchas. Facket genom att i symbios med sossarna tvinga fram massa tokiga regler som gör att småföretag inte vill anställa. LAS, lägsta löner, friår, 3:12 regler, hög beskattning, byråkrati, krångel m.m. gör att inga vill anställa. När nu storföretagen ej anställer utan flyttar till utlandet går proppen ur. Sossarna vägrar ta tag i problemet utan delar ut små julklappar i form av låtsasjobb. Det är naturligtvis inte de själva som betalar detta.

Det finns massor av artklar och förslag på vad man ska göra, se Bo Söderstens artikel och Företagarna. Hur kommer det sig att moderaterna inte vill mer? I en intressant artikel försöker statsvetare Erik Moberg svara på den frågan.

Slutsatsen är att de arbetslösa inte har någon förbättring att vänta oavsett vem som vinner valet. De som har jobb kommer att klara sig men höga skatter som ska betala misslyckadet gör att även de drabbas. Inte förrän i nästa djupa lågkonjuktur när arbetslösheten kan gå upp mot 30-40% kan man förvänta sig en omprövning. I bästa fall. Det parti som skulle minska arbetslösheten mest är nog Vänsterpartiet. Priset blir att vi då snabbt närmar oss Nordkoreas standard och problem.