tisdag, juli 19

SAP och arbetslösheten

Citat från SAP partiprogram 1990 (pdf-fil,sid 117): Massfattigdom och massarbetslöshet har undanröjts.

I programmet från 2001 (pdf-fil) har denna mening tagits bort. Ingenstans nämns att massarbetslösheten har undanröjts. Man kan förstå varför..........