fredag, juli 15

Naturvårdsverket har fel

Naturvårdsverket skriver att "Prognoser tyder på att EU kan vara på väg att klara sitt utsläppsåtagande till år 2010 enligt Kyotoprotokollet". Detta stämmer inte. I den senaste rapporten från European Environment Agency syns det tydligt att EU kommer att få mycket svårt att klara detta mål. Mellan 1990 och 2003 minskade utsläppen bara med 1.7%, långt ifrån målet om -8%. Mellan år 2002 och 2003 ökade utsläppen med 1.3%. I Sverige ökade utsläppen med 1.5%. Den som orkar kan läsa EEAs fullständiga rapport (pdf-fil).

Sverige har ett internt mål om -4% till 2008 - 2012. Sveriga kan klara detta. En bra metod som praktiseras av regeringen Persson med stödpartier är att lägga ner kärnkraftverk och importera el från smutsig kolkraft från andra länder.

Kyotoprotokollet kommer med all sannolikhet inte att överleva år 2012. Dess påverkan på temperaturen blir försumbar även om man skulle lyckas uppfylla målen.