måndag, juli 4

Miljörörelsens paradox

Förslag har dykt i Storbritannien att sätta personliga gränser för hur mycket koldioxid du som människa får släppa ut. Dvs hur mycket bensin du får tanka, hur mycket du får värma ditt hus etc. Bara en tidsfråga innan miljörörelsen tar upp detta i Sverige. Globala uppvärmningen anges som motiv (naturligtvis!).

1. Kommer uppvärmningen ske i den skala miljörörelsen påstår? Många forskare ifrågasätter detta.

2. Även om globala uppvärmingen existerar, kan vi vara säkra på att den är orsakat av människans aktiviteter? Även här är forskarna inte överens.

3. Även om uppvärmning pågår och är orsakad av människan, är den då dåligt eller bra? Behöver något varmare vintrar vara en katastrof?

4. Även om man sätter restriktioner på personligt koldioxidutsläpp gör det någon nytta? Många länder står idag utanför Kyotoprotokollets restriktioner t.ex. Kina och Indien.

5. Och om allt detta skulle vara sant, uppvärmning sker orsakat av människan och detta leder till negativa effekter, så borde kärnkraft vara den naturliga och bästa lösningen för att reducera koldioxidutsläppet.

Här kommer paradoxen, miljörörelsen vill inte ha kärnkraft. I Storbritannien kan det kanske finnas en gammal koppling till att vänstern motsatte sig kärnkraften då man ville ha kolgruvorna kvar för att rädda jobben. Men detta kan ju inte gälla Sverige som inte har kolgruvor.

Det handlar inte om miljön, det handlar om politik och social kontroll där miljön används som argument. Vänstern vill ha en mer totalitär stat och klimatfrågan passar deras syften perfekt. Därför har vänstern lierat sig med "opolitiska" miljövänner. Om vänstern, inklusive miljöpartiet, ville ha en renare miljö med mindre koldioxidutsläpp skulle de förespråka kärnkraft. Men det gör de inte, det passar inte deras politiska syften.

Var medveten om att klimatfrågan numera är en politiskt fråga där vetenskapen gärna sätts på undantag genom allahanda tricks. Det handlar om politiken och makten, dumbom....

4 Comments:

At 05 juli, 2005 11:37, Blogger Carl Svanberg said...

Det är alldeles riktigt att socialisterna säkert använder miljön som ett argument för att ta ifrån oss vår frihet och avskaffa kapitalismen. Men det är nog inte det som driver miljörörelsen. Ekonomen George Reisman har skrivit en intressant essä om vad det är som driver miljörörelsen. Den heter "The Toxicity of Environmentalism" och du kan läsa den här: http://www.capitalism.net/Environmentalism's%20Toxicity.htm

 
At 09 juli, 2005 10:57, Blogger Magnus said...

Skitsnack... titta på forskningen i stället för vad enskilda politiker säger i stället, hänvisa till den forskning du säger dig refferera... har du alls läst någon forskning på området? är du insatt i hur modellerna fungerar? eller är du en till i raden av stadsvetare och ekonomer som säger sig hitta något annat att skylla på?

Det är ingen som säger att man vet exakt vad som kommer att hända, bara att man har prognoser som tyder på vad som kan hända och där är de aldra aldra flästa forskarna överens!

 
At 15 juli, 2005 01:43, Blogger Per Welander said...

Jo, jag har läst en del av forskningen och konstaterar då att forskarna inte är överens. På senare tid har dessutom allt fler av forskarna blivit kritiska till IPCC och det efter G8-mötet döda Kyotoavtalet.

Vetenskapliga refenser hittar du många om du bläddrar i bloggen.

För övrigt är jag varken ekonom eller statsvetare utan naturvetare (fysik,matematik) tillika civilingenjör. Att du kallar inlägget för "skitsnack" talar för sig själv och behöver inte kommenteras.

 
At 15 juli, 2005 15:31, Blogger Lucas said...

1. Om den global uppvärmningen sker i den skala som det varnas för är det då värt risken att inte göra något?

2. Om växhuseffekten till stor del beror av växthusgaser och människan drastiskt ökar dessa, behöver vi då verkligen vara så säkra på att uppvärmingen endast orsakas av människan?

3. Att en plötslig förändring i klimatet kommer att få drastiska konsekvenser borde vara lätt att inse. Om några får ett mer gynnsamt klimat kan det då rättfärdiga att andra drabbas av sjukdomar, krig och svält?

4. Om man inte gör något kan man vara helt säker på att det inte gör saken bättre.

5. Vill vi verkligen att alla länder har kärnkraft? Hur länge räcker uranet om alla fossila bränslen ska ersättas med kärnkraft. Klarar ingenjörerna verkligen att ta hand om avfallet? Vad innebär terrorhotet för kärnkraftverken?

I slutändan handlar det om oviljan att inse kostnaden. Någon annan får betala...

 

Skicka en kommentar

<< Home