onsdag, juli 6

Kommentar från Hans Jelbring

Hans Jelbring är en av de svenska klimatforskarna som har varit kritisk till Kyotoprotokollet. Läs kommentaren från Hans Jelbring på Moderna Myter om hur det fungerar i Sverige. Kritiska röster tystas ner och vetenskapen sätts på undantag.

"Växthusgashypotesen" har trummats in som en sanning hos våra medborgare via politiska propaganda (del av 2 miljarder per år i Sverige enligt SvD 050705)
Faktum är att det inte existerar någon vetenskaplig grund för att växthusgaser skulle ha en nämnvärd inverkan på klimatet."

Läs hela Hans Jelbrings kommentar till Kyotoprotokollet här.