onsdag, juli 20

Svensk vänsterpress sprider terroristmyter

Varför mördar terroristerna oskyldiga människor? Är det för att USA finns i Irak? För att muslimer är fattiga och förtryckta? Eller av religiösa skäl, vår västerländska livstil med frihet, kapitalism och rättigheter för kvinnor måste bekämpas? Läs ledaren i Svd om detta ämne.

Svenska statstelevisionen och vänsterpressen har sin version klar, det beror på USA. Attackerna på USA och dess allierade börjar påminna om Sovjetunionen som systematiskt verbalt angrep USA under det kalla kriget. Nima Sanandaji, VD för Captus, har skrivit en artikel om detta. "The more likely explanation is that the attacks are simply exploited as an opportunity to spread anti-American, anti-capitalist and anti-Western propaganda". Norrländska Socialdemokraten och Dala Demokraten är exempel på tidningar som skyller allt på Bush. Fullt i klass med gamla kommunistiska Pravda.

Europas flathet mot terroristerna är ett stort problem, läs här. Många terroristdåd härstammar från europeiska länder. Detta gäller såväl 9/11, bomberna i London och Madrid. Terroristattackerna mot London är inte slutet på kriget, snarare början. Och så länge Europa inte engagerar sig aktivt i kriget kommer nya attacker. Sverige kommer som vanligt att inta en feg "neutral" attityd. Det gjorde vi mot Nazi-tyskland och i det kalla kriget.

Kan det hända här? Säpo och vissa svenska experter talar om att ingen hotbild finns. Men det fanns det inte vid mordet av Anna Lindh heller. En naiv tro finns att Sverige är ett "snällt" land så därför vill oss ingen illa. Men Sverige representerar för terroristerna det onda västerlandet och kan inte vara säkra på att bli skonade. Rekryteringen kommer att ske lokalt inom landet. Om ett angrepp planeras mot t.ex. Stockholm ligger det i terroristernas intresse att det inte läcker ut i förväg. Någon ökad hotbild kommer inte att finnas, det fanns det inte heller i London. De psykologiska effekterna skulle säkert bli mycket större i Sverige än de vid angreppen i London. Hur regeringen Persson hanterar krislägen såg vi vid tsunamin i vintras.

tisdag, juli 19

SAP och arbetslösheten

Citat från SAP partiprogram 1990 (pdf-fil,sid 117): Massfattigdom och massarbetslöshet har undanröjts.

I programmet från 2001 (pdf-fil) har denna mening tagits bort. Ingenstans nämns att massarbetslösheten har undanröjts. Man kan förstå varför..........

Gammal myt om den tredje kraften

Under Vietnamkriget spred Palme och sossarna myten om FNL och den tredje kraften. Viet Cong, som gerillarörelsen kallades för intialt, "förbjöds" som svenskt ord. FNL skulle det heta. Media och även borgeliga partier hakade på. F.d. folkpartiledaren Bengt Westerberg var en av dessa. Den tredje kraften skulle innebära ett demokratiskt Sydvietnam, kanske i stil med socialdemokratin i Sverige.

"De nu pågående förhandlingarna måste samtidigt leda fram till en uppgörelse om Sydvietnams politiska framtid intill den dag då demokratiska val kan hållas. Därför måste en samlingsregering bildas i Saigon. Då blir det fred," sade Olof Palme. Palme visste naturligtvis att detta inte var sant.

Den som studerar Vietnamkriget finner att striderna var omfattande och Nordvietnam gjorde en regelrätt invasion av Sydvietnam. Naturligtvis blev det ingen demokrati. Syftet var en kommunistisk diktatur och stödet till FNL som helt kontrollerades av kommunisterna var ett medel att uppnå detta. USA begick förvisso många strategiska misstag och förlorade till sist på att den inhemska opinionen gick emot.

måndag, juli 18

Tro inte på allt du läser.....

Livsmedelsverket gick 2002 ut med ett pressmeddelande med larm om akrylamid. Det var farligt att äta chips, stekt potatis och bröd. Man kunde få cancer. "Med den kunskap vi har i dag skulle ett stort antal cancerfall i Sverige, kanske upp emot 700 per år, kunna förklaras av akrylamid i maten." Larmet fick stor internationell uppmärksamhet.

Media hängde på och i flera dagar var det den stora nyheten. Chipsförsäljningen rasade. Senare visade det sig inte finnas något säkert samband mellan akrylamid och cancer. Men det fick naturligtvis ingen större uppmärksamhet av pressen. Vissa artiklar fanns naturligtvis som denna i DN och denna i Svd. Men någon stor nyhet var det inte.

Denna flopp för Livsmedelsverket är nu ett exempel världen över att man ska vara skeptisk till larm. Även om larmen publiceras i medicinska tidskrifter. Ofta visar det sig att senare kommer en ny studie som går i motsatt riktning.

Så när nästa larm kommer, tag det lugnt, ät och lev som vanligt. Kommer fler larm om samma sak från olika källor kan du börja dra öronen åt dig. Annars är väl rådet "ät lite av allt" det bästa och enklaste.

fredag, juli 15

Naturvårdsverket har fel

Naturvårdsverket skriver att "Prognoser tyder på att EU kan vara på väg att klara sitt utsläppsåtagande till år 2010 enligt Kyotoprotokollet". Detta stämmer inte. I den senaste rapporten från European Environment Agency syns det tydligt att EU kommer att få mycket svårt att klara detta mål. Mellan 1990 och 2003 minskade utsläppen bara med 1.7%, långt ifrån målet om -8%. Mellan år 2002 och 2003 ökade utsläppen med 1.3%. I Sverige ökade utsläppen med 1.5%. Den som orkar kan läsa EEAs fullständiga rapport (pdf-fil).

Sverige har ett internt mål om -4% till 2008 - 2012. Sveriga kan klara detta. En bra metod som praktiseras av regeringen Persson med stödpartier är att lägga ner kärnkraftverk och importera el från smutsig kolkraft från andra länder.

Kyotoprotokollet kommer med all sannolikhet inte att överleva år 2012. Dess påverkan på temperaturen blir försumbar även om man skulle lyckas uppfylla målen.

onsdag, juli 13

Svd avslöjar Kyoto

Även Svenska Dagbladet avslöjar myten om Kyoto i dagens ledare. Bush linje är den enda realistiska och genomförbara.

fredag, juli 8

De "goda" rockstjärnorna

Denna artikel om de "goda" rockstjärnorna och Live8 är verkligen läsvärd. Avslöjar myten om de "goda" rockarna. Paul McCartney, Bob Geldof och Dave Gilmore är huvudpersoner.

onsdag, juli 6

Kommentar från Hans Jelbring

Hans Jelbring är en av de svenska klimatforskarna som har varit kritisk till Kyotoprotokollet. Läs kommentaren från Hans Jelbring på Moderna Myter om hur det fungerar i Sverige. Kritiska röster tystas ner och vetenskapen sätts på undantag.

"Växthusgashypotesen" har trummats in som en sanning hos våra medborgare via politiska propaganda (del av 2 miljarder per år i Sverige enligt SvD 050705)
Faktum är att det inte existerar någon vetenskaplig grund för att växthusgaser skulle ha en nämnvärd inverkan på klimatet."

Läs hela Hans Jelbrings kommentar till Kyotoprotokollet här.

måndag, juli 4

Miljörörelsens paradox

Förslag har dykt i Storbritannien att sätta personliga gränser för hur mycket koldioxid du som människa får släppa ut. Dvs hur mycket bensin du får tanka, hur mycket du får värma ditt hus etc. Bara en tidsfråga innan miljörörelsen tar upp detta i Sverige. Globala uppvärmningen anges som motiv (naturligtvis!).

1. Kommer uppvärmningen ske i den skala miljörörelsen påstår? Många forskare ifrågasätter detta.

2. Även om globala uppvärmingen existerar, kan vi vara säkra på att den är orsakat av människans aktiviteter? Även här är forskarna inte överens.

3. Även om uppvärmning pågår och är orsakad av människan, är den då dåligt eller bra? Behöver något varmare vintrar vara en katastrof?

4. Även om man sätter restriktioner på personligt koldioxidutsläpp gör det någon nytta? Många länder står idag utanför Kyotoprotokollets restriktioner t.ex. Kina och Indien.

5. Och om allt detta skulle vara sant, uppvärmning sker orsakat av människan och detta leder till negativa effekter, så borde kärnkraft vara den naturliga och bästa lösningen för att reducera koldioxidutsläppet.

Här kommer paradoxen, miljörörelsen vill inte ha kärnkraft. I Storbritannien kan det kanske finnas en gammal koppling till att vänstern motsatte sig kärnkraften då man ville ha kolgruvorna kvar för att rädda jobben. Men detta kan ju inte gälla Sverige som inte har kolgruvor.

Det handlar inte om miljön, det handlar om politik och social kontroll där miljön används som argument. Vänstern vill ha en mer totalitär stat och klimatfrågan passar deras syften perfekt. Därför har vänstern lierat sig med "opolitiska" miljövänner. Om vänstern, inklusive miljöpartiet, ville ha en renare miljö med mindre koldioxidutsläpp skulle de förespråka kärnkraft. Men det gör de inte, det passar inte deras politiska syften.

Var medveten om att klimatfrågan numera är en politiskt fråga där vetenskapen gärna sätts på undantag genom allahanda tricks. Det handlar om politiken och makten, dumbom....