fredag, juni 17

Vad händer om Nordpolen smälter?

Svar: med havsnivån ingenting. Nordpolen består av is som flyter. Och fysiken säger då att inget händer med vattennivån om isen smälter. Även i svenska gymnasiet torde väl detta fortfarande ingå i fysikundervisningen. Sen kan issmältning få andra negativa effekter på klimat, djurliv med mera.

Klimatologen Pat Michaels, CATO Institute säger: "Det finns ingen anledning att köpa en flytväst nu... Och Sydpolen - Antarktis, den största ismassan på jorden, ökar sin ismassa, inte minskar den."
Vidare säger Michaels om varför USA ej skriver på Kyotoprotollet:
"Anledningen USA gör som de gör är att de, till skillnad från Europa, ser att Kytoprotokollet inte kommer att mätbart påverka globala uppvärmingen. Enligt en uppskattning kommer skillnaden bara att vara sju hundradels grader efter 50 år.
Inte sju tiondels grad. Inte sju grader. Utan sju hundradels grad - en mått för smått att mäta. Det europeiska svaret på detta är, 'Tja, åtminstone gör vi något'. Ja, de gör något. De kastar bort pengar som de kunde använt för framtida tekniker....De (européerna min anm.) har tvåsiffriga arbetslöshetstal. Det har påpekats av många att de största supportrarna av Kyoto i den industrialiserade världen har den sämsta ekonomin."

Alltså även om Kyotoprotokollet följs till gigantiska kostnader kommer globala temperaturen inte sänkas mer än 0.07 grader.