måndag, juni 27

Kyotoprotokollet rasar ihop

År 2012 går Kyoto Mark I ut. Kyotoprotokollet kommer från IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) där man som land förbinder sig att minska utsläppen av koldioxid. Nu gäller det inte alla länder. Utvecklingsländer som Kina och Indien har inga begränsningar fram till år 2012.

Men nu riskerar Kyoto att rasa ihop. Italien har sagt att de tänker lämna Kyoto 2012. Ryssland kommer troligen också att göra så. Kanske också Spanien. Bush vägrar trots Blairs uppmaningar att skriva på Kyotoprotokollet. Europa riskerar att tillsammans med några andra länder framöver sitta fast med sitt europeiska mini-Kyoto.

Kyotoprotokollet kritiseras av många forskare. I Norden kan nämnas Björn Lomberg, Hans Jelbring, Erik Tunsted, Pål Prestrud och Timo Hämeranta. Minskningen av temperaturen blir så liten att den knappt blir mätbar om Kyotoprotokollet följs, detta till en gigantisk kostnad som riskerar världsekonomin.

Resultaten från IPCC ifrågasätts, Kyotoprotokollet måste begravas. Läs denna artikel och denna från Hans Labohm.

Frågan har blivit genompolitiserad och vetenskapen sätts åt sidan.
"...throughout the drafting sessions, [UN Intergovernmental Panel on Climate Change] 'coordinators' would go around insisting that criticism of models be toned down, and that 'motherhood' statements be inserted to the effect that models might still be correct despite the cited faults. Refusals were occasionally met with ad hominem attacks. I personally witnessed coauthors forced to assert their 'green' credentials in defense of their statements..."
-- Richard Lindzen, American atmospheric physicist.

Sverige blir säkert ett av de sista länderna att ta debatten om Kyotoprotokollet. Tills vidare tystas den ner. "Konsensus" råder så frågan är inte intressant. Men utanför Sverige händer det saker.......

2 Comments:

At 28 juni, 2005 16:21, Blogger Magnus said...

http://westerstrand.blogspot.com/2005/06/klimatfrndringar.html

tyvärr har ni inte vetenskapen på eran sida... utan mest mumbojumbo... läs på lite...

 
At 05 juli, 2005 08:20, Blogger Hans Jelbring said...

Kyotoprotokollet är ett politisk dokument i vilket deltagarna uppmanas att uppnå koncensus. Koncensus kräver inte ett vetenskapligt underlag.

Vidare bygger dokumentet på att en obevisad hypotes är korrekt, nämligen att av människan utsläppta växthusgaser orsakar en global uppvärmning. Denna utgångspunkt kräver inte vidare vetenskapligt arbete. Snarare tvärtom, ty vad skulle hända med Kyotoavtalet och alla dess förespråkare om denna grundval för protokollet visar sig vara vetenskapligt falsk?

"Växthusgashypotesen" har trummats in som en sanning hos våra medborgare via politiska propaganda (del av 2 miljarder per år i Sverige enligt SvD 050705)
Faktum är att det inte existerar någon vetenskaplig grund för att växhusgaser skulle ha en nämnvärd inverkan på klimatet.

Jag har personligen pläderat och begärt en öppen vetenskaplig debatt på Stockholms Universitet med Bert Bolin och Henning Rodhe som försvarare av den "vetenskap" de och IPCC representarar alltsedan jag doktorerade där med min avhandling "Wind Controlled Climate" 1998. De är föga intresserade. De föredrar enbart hårt styrda "shower" (ofta med Vetenskapsakademins medverkan) där allvarliga menade genmälen kan tystas ned och så har det varit i 20 år på klimatforskningens område i Sverige.

Ett formellt vetenskapligt bevis avseende "växthusgasernas" ringa inverkan existerar. "´The Greenhouse Effect´ as a Function of Atmospheric Mass", Energy & Environment, Volume 14, Nr 2&3, 2003, Multi-Publishing CO. LTD.

Detta formella bevis kan kompletteras med en uppsättning fakta och vetenskapligt bevisbara påståenden. De innebär alla en kraftig kvantitativ begränsning av den "antropogena växthuseffekt" som hypotetiskt förordas av IPCC såsom den dominerande för klimatförandringar av allehanda slag. En öppen debatt vågar Henning Rodhe inte ta inom universitets väggar där han själv utgör dess mäktigaste person. Han och Bert Bolin har effektivt censurerat en meningsfull debatt i vetenskaplig anda inom klimatområdet de senaste 20 åren. Istället har de framfört en ihållande propaganda i media. Detta förhållande utgör en skam för Vetenskapsakademin, Sveriges universitetsväsen och i synnerhet för Stockholms Universitet.

Hans Jelbring
Klimatforskare
Fil.Dr. Paleogeophysics & Geodynamics, SU
Civilingenjör,elektronik, KTH
Fil.kand. Meteorologi, SU

 

Skicka en kommentar

<< Home