torsdag, juni 16

Klimatfrågorna genompolitiserade

Inte bara Eva Lundgren på Uppsala Universitet bedriver "politisk forskning". IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Kyotoprotokollet och de fruktansvärda översvämningar, stormar m.m. som väntar oss ifrågasätts av många forskare. Klimatfrågorna har blivit "genompolitiserade och vetenskapligt osunda" enligt Landsea, en klimatforskare som nu hoppar av arbetet med IPCC. Landsea är en av de främsta experterna på orkaner och oväder.

I nyheterna från statstelevisionen kommer aldrig något av kritiken mot IPCC och Kyotoprotokollet fram. Miljarder och åter miljarder satsas på att sänka koldioxidhalten utan att detta med säkerhet får någon större effekt på globala temperaturen. Forskarna är helt enkelt inte eniga om vad som kommer att hända framöver och hur globala temperaturen kommer att påverkas. Temperaturen varierar kraftigt även utan mänsklig påverkan.

Även den så kallade hockeyklubbskurvan (pdf-fil), som säger att en drastisk temperaturhöjning mellan 1.5 och 5.8 grader väntar det närmaste seklet, ifrågasätts. För en lekman är det naturligtvis omöjligt att förstå vad som är rätt och fel. Och det finns många forskare som tror att det blir en kraftig höjning av temperaturen. Men forskarna är inte överens och därför är det sunt att vara skeptisk till IPCC. "Consensus is not science. Consensus tends to the politically correct" är tänkvärda ord av Emeritus Professor Garth Paltridge.

Har USA fog för sin vägran att skriva på Kyotoprotokollet?