måndag, juni 20

Ingen kommer undan politiken

Fick ett mail från en läsare som undrade vad jag hade för kunskaper om växthuseffekten och om bloggen publicerar kommentarer.

Ja bloggen publicerar kommentarer.

På första frågan kan jag direkt svara att jag inte är forskare eller expert på klimatförändringar. Jag är civilingenjör från KTH. Anledningen till att jag tar upp klimatfrågorna är att de är så politiserade och att det finns ett antal forskare som ifrågasätter IPCC och Kyotoprotokollets slutsatser. Dessa åsikter kommer aldrig fram i svensk press utan politiker låtsas att det råder konsensus i denna fråga. Naturvårdsverket blandar glatt ihop fakta med tro. Exempel: "Åren 2003 och 2004 har södra Sverige drabbats av mycket kraftiga sommarregn. Det har blivit stora översvämningar av regnen." Detta är sant men det finns inga som helst vetenskapliga kopplingar till växthuseffekten. Naturvårdsverket använder väderhändelser för att skrämma upp svenskarna. Läs denna artikel av Hans von Stork, director of GKSS Institue for Coastal Reseach, för att förstå hur politiker och media blandar ihop korten.

Naturvårdsverket publicerar även den s.k. hockeyklubbskurvan och texten "Under 2000-talet kan temperaturen öka med nära sex grader med stora förändringar i samhället som följd." Hockeyklubbskurvan kritiseras hårt av flera forskare (se tidigare inlägg) som anser att den direkt är felaktig. Den har heller inte vetenskapligt granskats som brukligt är. Författaren, Mann, vägrar fortfarande att publicera koden till dataprogrammet som använts för att räkna fram temperaturhöjningen.

Varför är denna debatt så intressant? Kyotoprotokollet bygger till del på den s.k. hockeyklubbskurvan. Miljarder och åter miljarder satsas för att minska koldioxidutsläppen till marginell nytta. Varje svensk kommer att påverkas ekonomiskt och via energipolitiken. Att koldioxidhalten ökar är ett faktum, den går att mäta. Vad det får för påverkan på temperaturen är inte klart. Att temperaturen skulle öka sex grader på grund av utsläpp ifrågasätts av flera seriösa forskare. För bara några decennier sen handlade debatten om den kommande istiden.

Mer vetenskaplig forskning behövs för att kunna dra säkra slutsatser. Något konsensus finns ej. 17000 forskare, ingenjörer och fysiker har skrivit på ett upprop mot Kyotoprotokollet. Dessutom är konsensus ovetenskapligt, att ifrågasätta är en del av vetenskapen.