torsdag, juni 30

Human Events skriver om globala uppvärmningen

Temperaturen höjs i debatten om globala uppvärmingen och Kyotoprotokollet. Nima Sanandaji, VD för Captus, skriver i Human Events om varför man ska vara skeptiskt till miljörörelsens varningar. Globala uppvärmningen är troligen inte orsakad av människan. "The environmentalists envision many more treaties. Their goal is to abandon capitalism and industrialism and create a global socialist farmers society."