tisdag, juni 21

$150 000 000 000 per år

Om du fick $150 000 000 000 att spendera i världen per år, vad skulle du göra om du inte var politiker? Så stora belopp är svåra att förstå men det är högre än hela svenska statsbudgeten. Nå, vad skulle du göra?

1. Satsa på att ingen i världen ska vara hungrig
2. Hitta botemedel mot HIV/Aids
3. Utrota malarian
4. Satsa pengarna på att införa fri handel för att hjälpa fattiga länder
5. Cancerforskning
6. Lära alla människor på jorden att läsa och räkna.
7. Ge alla människor på jorden rent dricksvatten
8. Ge allt till ROKS och "feministforskningen".
9. Satsa allt på att minska koldioxiden enligt Kyotoprotokollet

Polikerna i de flesta länder inklusive Sverige har redan valt det sista alternativet. Socialdemokraterna satsar en svätt pengar på ROKS också.

USA vägrar fortfarande att välja alternativ 9 men även om de gjorde det skulle det inte påverka jordens klimat nämnvärt.

Effekten av att följa Kyotoprotokollet blir knappt mätbart och dagens klimatmodeller visar att vi kan göra lite åt klimatförändringarna. I bästa fall skjuter vi upp uppvärmingen med sex år räknat på år 2100. Andra kritiker säger att det inte ens kommer att gå att mäta effekterna av att följa Kyotoprotokollet.

Nu har även Blair hoppat på Kyototåget, det ger tydligen röster och status. Men det är en helt galen prioritering enligt Björn Lomberg som säger glöm den globala uppvärmningen.

Feministforskningen handlar om tro och inte vetenskap. Tyvärr har rädslan för globala uppvärmingen också blivit en trosfråga. "the climate change debate has become corrupted by politics, the media and money", enligt meteorologiprofessorn Richard Lindzen från MIT. Vidare "Kyoto itself will have no discernible effect on global warming regardless of what one believes about climate change. Claims to the contrary generally assume Kyoto is only the beginning of an ever more restrictive regime. However this is hardly ever mentioned" tillägger Lindzen. För den som vill läsa hela Lindzens föreläsning, se här (pdf-fil).

Mycket talar för att Kyotoprotokollet och politiken som följer därav är århundradets största bluff. Feministpengarna är en droppe i havet jämfört med detta. Men var är den svenska debatten?

1 Comments:

At 05 juli, 2005 09:24, Blogger Hans Jelbring said...

Summan Du nämner är faktiskt ofattbar. En stor del av denna summa driver Kyotoprotkollets anhängare. Detta gäller oberoende av om det finns en vetenskaplig grund för IPCCs förordade energiflöde genom atmosfären eller inte (baserat på modeller i konflikt med observationer)

Det paradoxala i Björn Lomborgs ställningstagande är att han nådde fram till sin ståndpunkt utan att ifrågasätta det vetenskapliga argumenten bakom den hypotiska inverkan av "växthusgaser" i atmosfären.

Han visade att det inte behövdes för att dödförklara Kyotoprotokollets påstådda och önskvärda effekter.
Hans bok på svenska "Världens verkliga tillstånd", 2001, SNS Förlag är mycket läsvärd om man gillar mängder av fakta. Lomborg är inte på något sätt vetenskapligt kontroveriell. Han utförde vad en vetenskapsman ska och bör göra.

Hans verk hotade därmot existensen och distributionsvägarna för de dollars som utgör titeln. De flesta av dessa mottagare kan knappast sägas vara vetenskapsmän. De får sin inkomst av det faktum att den obevisade hypotesesen "växthusgasernas inverkan" betraktas som en sanning.
De kan inte ställas till ansvar för att en mindre grupp vetenskapsmän sålt denna hypotes såsom en sanning till politiker, uppenbarligen för att själva få ta del av detta "mainstream dollar flow".

Om inte Lomborgs argument är tillräckliga bör man allvarligt granska de "vetenskapliga" argumenten bakom "växthusgasernas" inverkan på klimatet de håller inte heller.
Några enkla argument utgörs av:

1. Koldioxid utgör en mycket liten del av "växthusgaserna". Vattenånga är den dominerande och påverkas ringa av människans aktiviteter.

2. En stor del av infraröd emission till rymden påverkas lite av "växthusgaser" emedan emissioner sker från fast materia eller västska dvs. mark, vattendroppar, dammpartiklar och iskristaller i atmosfären.

3. Alla planeter med en atmosför måste ha en förhöjd medelyttemperatur i relation till en atmosfärsfri planet oberoende av existensen av "växthusgaser". Detta följer av gaslagarna och termodynamiken 2 huvudsats.
Tyvärr kallas denna förhöjda temperatur felaktigt för "växthuseffekt".
Se min artikel: "Greenhouse Effect as a function of Atmospheric Mass",
Energy @ Environment, Volume 14, Nr2&3, 2003. Artikeln är peer reviewed.

4. Observationer speciellt från Venus och Titan stöder mitt påstående enligt punkt 3.

Myten om "växthusgasernas" avgörandeinverkan på klimatet har nyligen stötts av inte mindre än 11 nationella vetenskapsakademier på initiativ av Blair´s rådgivare och var ett politiskt utspel inför G8-mötet Ryska akademins ordförande handlade på privat initativ och har blivit ombedd av sina medlemmar att återta sitt stöd till Blair´s agenda. Till min lättnad finns inte Svenska Vetenskapsakademin med bland de 11. Den senare kanske börjar inse sitt ansvar för att främja en korrekt vetenskap istället för statspropaganda.

Hans jelbring
Klimatforskare

 

Skicka en kommentar

<< Home